Cirkusem proti klišé. Šestnáct artistek v Projet PDF nabourává zažité stereotypy

Projet PDF
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Projet PDF

Šestnáct artistek v šapitó pojednává o tom, co znamená být ženou v cirkuse, ale také o životních rozporech – soupeření a neporozumění pohlaví, sebedůvěře, o bolesti i radosti, lásce i odevzdání. Kolektiv Portés des femmes přivezl do Prahy na festival Letní Letná inscenaci Projet PDF.

Co stálo na počátku Projet PDF?

Byla to touha setkat se v ženském kolektivu a pracovat s disciplínou párové akrobacie. V této disciplíně ve většině případů vidíme smíšený pár – tedy silného a urostlého muže a drobnou ženu. V podstatě už se z toho stalo určité klišé a my jsme toto stereotypní vnímání chtěly změnit, chtěly jsme ukázat, že s touto disciplínou lze nakládat i jinak. Pohybový materiál využíváme v inscenaci jako prostředek k tomu, abychom mohly promlouvat o ženských tématech.

Projet PDF

Co dalšího jste o této disciplíně, tedy párové akrobacii prováděné jen ženami, zjistily? Umím si představit, že příprava takové inscenace vyžaduje důsledný umělecký výzkum...

Více než rok jsme strávily společně v rámci uměleckých laboratoří. A ve chvíli, kdy jsme měly nasbíráno hodně fyzického materiálu a kdy už bylo jasné, že můžeme začít zkoušet, čekalo nás několik tvůrčích rezidencí, v rámci kterých už jsme daný materiál začaly systematicky zpracovávat do celovečerního představení.

Chcete tedy říci, že samotná inscenace vyšla z pohybového materiálu, nikoli z tématu?

Na začátku byla skutečně spíše fyzická příprava, která nám teprve začala dávat podněty k úvaze o obsahu inscenace. Pohyb a obsah jdou ruku v ruce, často se téma nebo určitá idea vynoří ve chvíli, kdy zapojujete více tělo než mozek. Nicméně ve chvíli, kdy začnete přemýšlet o dramaturgii, musíte jí přizpůsobit formu. V inscenaci tak párovou akrobacii nedělají pouze ženy v páru, ale na některých akrobatických figurách nás participuje mnohem více. Což je jedna z idejí této inscenace – být kolektivem a jako kolektiv také vystupovat.

Jak tedy vznikl váš kolektiv? Jak jste jednotlivé členky skupiny Portés des femmes vybíraly?

To byla iniciativa Laurence Boute, která je také jednou z účinkujících. Začalo to velmi nevinně, jednou se nás sešlo zhruba 25 žen v tělocvičně cirkusové organizace La Grainerie v Toulouse, abychom si jako akrobatky vyzkoušely techniku párové akrobacie. A z toho vzešla chuť vytvořit čistě ženský kolektiv. Fungování takového kolektivu pak záviselo na časových možnostech členek a taky na tom, abychom vytvořily páry, na čemž je párová akrobacie založena.

Projet PDF

Jaká témata se postupně vynořovala během zkoušení této inscenace?

Jedním z témat, která se objevují v naší inscenaci, je mateřství a s tím spojené těhotenství, které mateřství předchází. Je dáno především tím, že všechny jsme ve věku, kdy se stáváme matkami, a to je velmi silné životní téma. Zároveň to ovlivňuje fungování souboru. Nechtěly jsme ale, aby se mateřství stalo hlavním tématem inscenace, a proto v Projet PDF otevíráme i jiná témata, jako je prostituce a násilí páchané na ženách. Zvláště tato témata vyvolala v našem kolektivu velké diskuze, čímž bych ráda upozornila na to, že v našem v Portés des femmes přistupujeme k tvorbě společně. Naše dílo je výsledkem společných diskuzí a rozhodnutí.