Charismatický boží bojovník na Vltavě. Vychází druhý dotisk Žižkova životopisu od Petra Čorneje

Vychází druhý dotisk Žižkova životopisu od Petra Čorneje
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vychází druhý dotisk Žižkova životopisu od Petra Čorneje

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

V těchto dnech vychází už druhý dotisk knihy historika Petra Čorneje Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka. Před prvním dotiskem, který se objevil na knižních pultech těsně před loňskými vánoci, se v knihkupectvích vytvářely seznamy zájemců, ale zdaleka ne na všechny se dostalo. Náklad knihy už dosáhl 11 000 výtisků.

V anketě Kniha roku Lidových novin se Jan Žižka umístil na druhém místě. Můžeme tedy mluvit o bestselleru par excellence! Přitom jde o odbornou knihu s rozsáhlým poznámkovým aparátem, ale zároveň o skvěle napsané literární dílo. O jeho stavbě, kompozici i stylu vylíčení historického panoramatu a aktérů příběhu, především o dramatickém osudu jeho jednookého hrdiny, napovídá už obsah knihy, názvy tematických oddílů a jednotlivých kapitol navozují představu historického thrilleru a zároveň básnické skladby.    

Čornejův Žižkův životopis vydalo nakladatelství Paseka u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce. Čtenář dostal do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky, především vojevůdcův portrét, Čornej s využitím nejnovějších badatelských poznatků doplňuje a koriguje. Čornejův Žižka je jiný než Pekařův, ale liší se od Žižků dalších historiků.

V pořadu Autogramiáda na Vltavě vypráví Petr Čornej o Žižkovi jako o muži odvážném, statečném, impulzivním, o osobnosti s velkým charismatem. Mluví o jeho genialitě ve vedení válečných operacích. O jeho neobyčejné schopnosti improvizovat a vítězit v situacích, které by jiný vojevůdce považoval za ztracené.  Čornej se v pořadu zabývá zásadním zlomem v Žižkově životě, kdy se muž, jehož dosavadní život zdaleka nebyl příkladný, se rozhodne stát božím bojovníkem. A činil tak s mečem v ruce, jako voják. Proti odpůrcům husitského pojetí božího zákona postupoval velice tvrdě.

V pořadu Petr Čornej vysvětluje, proč ve své knize klade důraz na úsilí vyložit Žižku a husitství zevnitř, pokouší se popsat Žižkovu fyzickou podobu, mluví o ženách v čase husitských válek, o reflexi husitského způsobu vymáhání jejich výměru božího zákona jihočeským myslitelem Petrem Chelčickým.

Součástí pořadu Autogramiáda na Vltavě s Petrem Čornejem je posluchačská soutěž, jejíž vítěz obdrží knihu Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka s autorovým věnováním.

Autogramiádu na Vltavě připravil a s Petrem Čornejem rozmlouvá Jiří Kamen.
Rozhovor doplňují ukázky z nové Žižkovy biografie.