Četba na pokračování: Ruth Bondyová - Edelstein proti času (1/10)

r_2100x1400_vltava.png

Hlavním hrdinou desetidílné rozhlasové četby na pokračování, jejíž autorkou je česko-izraelská novinářka, překladatelka a spisovatelka Ruth Bondyová, je Jakob Edelstein. Významný představitel sionistického hnutí v předválečném Československu, který se nacistické hrozbě snažil čelit organizováním emigrace Židů do tehdejší Palestiny a později jako nacisty ustavený "židovský starší" terezínského ghetta zajistit jeho nedobrovolným obyvatelům možnost dožít se konce války.

Nevěděl, že ho osud postavil před nesplnitelný úkol: málokdo v jeho době si uměl i jen představit existenci továren na smrt. Autorka mnohé z toho, co líčí, sama zažila, avšak k práci na knize přistoupila s odstupem třiceti let a s odhodláním "dozvědět se všechno od samého začátku" na základě studia literatury a pramenů. To jí dovolilo kombinovat pohled svědka a historika, sugestivní detail s obecnějším historickým zjištěním. Vzniklo tak výjimečné dílo, které podává věrohodný, objevný a velmi čtivý obraz doby. Četbu na pokračování z hebrejštiny přeložil a připravil Tomáš Pěkný. Na pozadí příběhu Jakoba Edelsteina Ruth Bondyová zachycuje osud českého Židovstva konce 30. a v první polovině 40. let 20. století. Její dílo patří k tomu nejlepšímu ve svém žánru. Kniha vyšla i v anglickém a německém překladu, pro české vydání text autorka doplnila.