Četba na pokračování: Josef Škvorecký - Lvíče (1/12)

r_2100x1400_vltava.png

Dvanáctidílná četba na pokračování z prózy jednoho z nejvýznamnějších současných českých spisovatelů. Připravil Jiří Langer. V režii Markéty Jahodové účinkuje Jan Vlasák.

Spisovatel Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 v Náchodě v rodině bankovního úředníka. Během studií na zdejším reálném gymnasiu se začal věnovat své celoživotní lásce - jazzu. Po maturitě (1943) byl totálně nasazen jako pomocný dělník. V roce 1945 začal studovat na Lékařské fakultě, po prvním semestru však přestoupil na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde vystudoval angličtinu a filosofii (1946 - 1949). Nastoupil na umístěnku jako učitel do pohraničí, v letech 1951 - 1953 absolvoval vojenskou službu u tankistů. Od poloviny padesátých let pracoval v angloamerické redakci Státního nakladatelství a umění. V roce 1957 se stal zástupcem šéfredaktora dvouměsíčníku Světová literatura, z něhož po skandálu, který vyvolalo vydání jeho románu Zbabělci, musel odejít. Mohl se však vrátit do svého předchozího místa. Od roku 1963 byl spisovatelem z povolání. V roce 1969 pohostinsky přednášel na universitách v USA, od podzimu téhož roku, kdy se rozhodl nevrátit do tehdejšího Československa, přednášel na Toronto University v Torontu. V roce 1975 byl jmenován řádným profesorem a působil zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1990.

00061539.gif

Svému románu "Lvíče" dal Josef Škvorecký neobvyklý podtitul "Koncové detektivní melodrama". Kniha, napsaná ještě v domácím prostředí (v letech 1963 - 1967), vyšla v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1969, který se stal pro autora zároveň přelomovým rokem jeho odchodu do exilu.

Jedna ze základních rovin tohoto románu s detektivní zápletkou, odehrávajícího se v parném létě na přelomu 50. a 60. let minulého století v Praze, odhaluje čtenáři zákulisí nakladatelského prostředí i s jeho dnes již těžko uvěřitelnými, tehdy však zcela běžnými praktikami. Škvorecký zde těžil ze svých vlastních prožitků a zkušeností z práce nakladatelského redaktora. Zasvěcení pamětníci navzdory autorovu výslovnému upozornění, že se zde "nezpodobňují reální lidé, nýbrž pouze reálné postoje v rudimentárních manifestacích", dokázali některé postavy identifikovat s konkrétními literáty.

Hlavní dějovou linii příběhu tvoří nenaplněný vztah mladého redaktora Karla Ledna ke krásné, záhadné, leč chladně odmítavé slečně Lence Stříbrné. Ten pak její podivné a zdánlivě nelogické chování v závěru knihy překvapivě odhalí v nečekaných souvislostech.

Škvoreckého román "Lvíče" byl širší veřejnosti představen i v úspěšné filmové podobě pod názvem "Flirt se slečnou Stříbrnou".