Četba na pokračování: Fjodor Michajlovič Dostojevskij - Chudí lidé (1/6)

r_2100x1400_vltava.png

Román v dopisech Chudí lidé je Dostojevského prvním původním dílem; dobová kritika jej přijala s nadšením a zdůrazňovala v něm zejména realistické prvky. Příběh bědného úředníka a osiřelé švadlenky z petrohradského předměstí však pro dnešního čtenáře nese především zřetelné rysy literárního sentimentalismu. Četbu na pokračování natočil v roce 1977 režisér Vladimír Tomeš se Zdeňkem Řehořem jako Makarem Děvuškinem a Danielou Kolářovou v roli Váreňky.

Dostojevského prvotina Chudí lidé vyšla roku 1846 a byla přijata s mimořádně příznivým ohlasem. Dobová kritika je zařadila do tzv. "naturální školy"; to pro autorův citlivý vhled do pochmurné životní reality ušlápnutých, zakřiknutých lidiček živořících na periférii velkoměsta, kteří se často stávají bezbrannými oběťmi jeho "běsů". Sám Dostojevskij se tímto dílem otevřeně hlásí k odkazu Nikolaje Vasiljeviče Gogola. (V této souvislosti bývá citován jeho údajný výrok: "Všichni jsme vyšli z Gogolova pláště.")

Už v tomto prvním z řady Dostojevského proslulých románů nacházíme všechna jeho klíčová témata, jako jsou kontrast vnitřní čistoty a morálního úpadku, očistná síla utrpení, hluboký soucit s osudem "uražených a ponížených" atd. Tato témata se v různých podobách a s různou intenzitou objevují ve všech Dostojevského pozdějších slavných románech; pro osvěžení paměti připomeňme alespoň ty hlavní: Zločin a trest, Idiot, Běsi, Bratři Karamazovovi.