Cenu kritiky za mladou malbu dostal Filip Dvořák

14. únor 2018

Cena kritiky za mladou malbu pro rok 2018 má svého vítěze. Stal se jím Filip Dvořák, absolvent pražské UMPRUM.

„Je důležité říct, že už mi nejde čistě o médium malby. To už je druhořadé. Spíše řeším různá témata, a jednou je zpracuji jako video, jindy jako malbu. Spojujícím prvkem je zájem o hledání opravdovosti. Projevuje se to různě. Někdy si vybírám třeba historické tvarosloví, které spojuji se současnými materiály. Kromě zájmu o formu se snažím poukázat na to, že jsou hodnoty, které se nemění v závislosti na čase a okolnostech,“ říká letošní vítěz soutěže Filip Dvořák.

Díla Filipa Dvořáka v Galerii kritiků

Druhé místo získal Kryštof Strejc, student UMPRUM. Na výstavě jsou k vidění jeho velkoformátové barevné kresby, které jsou kombinovány s objekty řezanými z polystyrenu. „Dříve jsem pracoval hlavně s malbou, ale přestávalo mi to stačit. Začal jsem dělat malbu prostorovou, a vzdalovat se tak od klasického obrazu. Pak jsem přišel na kresbu, kterou můžu lehce kombinovat s objektem do instalace, která má pak i určité scénografické prvky. Snažím se diváka dostat do nějaké situace spíše než mu ukázat klasický obraz na plátně,“ charakterizuje svoji tvorbu Kryštof Strejc.

Velkoformátová kresba Kryštofa Strejce v Galerii kritiků

Na třetí příčce se umístil Argišt Alaverdyan, loňský absolvent AVU, Ateliéru malby u Martina Mainera. Pro malíře Alaverdyana je důležité téma skladebnosti obrazu. Vztahy středu k okraji, okrajů, vrstev, ploch, ploch a linií, barevného nátěru, jeho rukopisu a tak podobně. Jeho cílem ovšem není analýza výtvarných prostředků jako spíše, jak sám říká, vytvoření jakýchsi „anomálii“ na jedno místo koncentrované, sofistikované vizuální vztahovosti se silným psychologickým účinkem.

Obrazy Argišta Alaverdyana v Galerii kritiků

Výstavu Cena kritiky za mladou malbu 2018 si můžete prohlédnout v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze do 5. března.

autoři: Hok , Karel Oujezdský
Spustit audio