Čeněk Svoboda, sbormistr a zpěvák

03429281.jpeg
03429281.jpeg

Překrásné sbory a převážně hudba 16. až 18. století, to byl host Telefonotéky, tenorista a sbormistr Čeněk Svoboda.

Hosté Telefonotéky, na které se můžete těšit.

Od založení v roce 2005 je kmenovým členem Collegia 1704 a spolupracuje také se soubory Musica Florea, Collegium Marianum, Dresdner Kammerchor, Doulce memoire a dalšími. Krom toho jako sbormistr vede pražský soubor staré hudby Collegium 419, orientovaný na historicky poučenou interpretaci, a liberecký studentský soubor Cum decore při Gymnáziu F.X. Šaldy. V roce 2005 obdržel národní sbormistrovskou cenu.

Čeněk Svoboda pochází z Liberce, kde studoval obor housle na ZUŠ a soukromě sólový zpěv u profesorky Svatavy Šubrtové. V Praze vystudoval na pedagogické fakultě UK obor sbormistrovství ve třídě Mgr. Marka Valáška.

Tam také působí jako doktorand, vyučuje dějiny hudby a věnuje se disertační práci na téma autentická interpretace staré vokální hudby.

Co ho oslovuje na hudbě starších slohových období? Co je pro něj podstata autentické interpretace? Proč pracuje s Collegiem 419 zcela netradičně a plasticky, nechává sbor, aby se při koncertech různě seskupoval a rozestupoval po celé prostoře koncertního sálu nebo lodi kostela? Jaká je pro tento repertoár správná latinská dikce? Proč je v českém prostředí sborové zpívání jaksi zastydlé?

Archiv odvysílaných pořadů.