Cena ministra životního prostředí pro biologa Romana Pavelu

03009129.jpeg
03009129.jpeg

Letošní Cena ministra životního prostředí Česká hlava byla udělena za výzkum s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Vývoj účinného přípravku k ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům, který je na přírodním základě a – na rozdíl od umělých pesticidů – zabíjí pouze škůdce, ale ne další necílové organismy a nepoškozuje zdraví člověka.

To je práce, za kterou obdržel jednu z letošních cen Česká hlava – konkrétně Cenu ministra životního prostředí – doktor Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

Jeho výzkum vyšel ze skutečnosti, že některé rostliny si samy vytvářejí biologicky aktivní látky působící jako insekticidy – tedy hubící hmyz – nebo jako fungicidy, které ochraňují rostlinu proti plísním a jiným houbovým chorobám, ale neovlivňují nepříznivě ani přírodu, ani lidské zdraví. Díky tomuto objevu vzniklo v ČR nové výrobní odvětví – výroba botanických pesticidů.