Cena Akademie věd za výzkum ryb

16. říjen 2012

Předseda Akademie věd ČR každoročně oceňuje nejlepší vědecké pracovníky a týmy z akademických pracovišť za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu.

Letos profesor Jiří Drahoš předal tuto cenu doktorovi Pavlovi Jelínkovi z Fyzikálního ústavu, který se zabývá teoretickým popisem a rozvojem rastrovacích mikroskopů s atomárním rozlišením.

Mezi dalšími oceněnými byl pak vědecký tým z Ústavu pro soudobé dějiny za projekt Čeští vědci v exilu 1948–1989 a dále tým z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky. Jeho badatelé získali Cenu Akademie věd za výzkum sekavcovitých ryb, především jejich klonálního rozmnožování.

V přírodě se vyskytuje celá řada organismů, které se dokážou rozmnožovat klonováním, tedy vytvořením přesných kopií matky. Liběchovští vědci však jsou první, kterým se podařilo tento proces vyvolat v laboratorních podmínkách: dokázali v laboratoři přimět ryby zvané sekavci, aby vytvořily své vlastní klony. Jinak řečeno, aby samička přirozeným způsobem nepohlavního rozmnožování vytvořila potomky, kteří jsou s ní geneticky zcela shodní.

Jedna z členek tohoto týmu, doktorka Vendula Bohlen Šlechtová, letos také převzala za svou výzkumnou práci prémii Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky.

autor: Jana Olivová
Spustit audio