Časopisy vydávané Bohuslavem Kilianem můžete vidět Očima Brna. Strýc Bohumila Hrabala má expozici v MZK

03625057.jpeg
03625057.jpeg

Významné osobnosti spojené s Brnem představuje tamní Moravská zemská knihovna v pravidelném cyklu Oči Brna. Měsíc květen patří advokátovi, znalci umění, novináři a vydavateli kulturních a společenských časopisů Bohuslavu Kilianovi, který žil v letech 1892 až 1942.

Zásadním způsobem ovlivnil kulturní dění Brna, přesto patří Bohuslav Kilian mezi méně známé osobnosti tohoto města. Ve 20. a 30. letech minulého století stál za prvorepublikovými časopisy Salon, Měsíc a Der Monat. Ty se formátem a způsobem zpracování výrazně odlišovaly od tehdejšího standardního novinového proudu, říká kurátorka výstavy Romana Macháčková: „V období protektorátu Kilian Měsícem a Der Monatem vyjadřoval národní hrdost a snažil se ji podporovat i ve svých spoluobčanech.“

Pro časopis fotil Drtikol a psal TěsnohlídekBohuslav Kilian vedl časopis Salon od druhého roku jeho existence a mimo jiné se zaměřil i na vizuální stránku. Chtěl, aby revue byla po výtvarné stránce bohatá. Do Salonu přispíval například malíř František Podešva nebo fotograf František Drtikol. Jedním z hlavních literárních přispěvatelů byl spisovatel Rudolf Těsnohlídek.

03625340.jpeg

Na začátku 30. let 20. století Bohuslav Kilian redakci Salonu opustil. Nelíbilo se mu, kam časopis směrovali jeho vydavatelé. To byl jeden z důvodů, proč se rozhodl pro vydávání vlastního časopisu. Romana Macháčková o jeho počinu, Salonu formátem hodně podobném časopisu Měsíc, říká: „Dával možnost přispívání i německým autorům, kteří nesympatizovali s šířícím se nacismem. Krásná byla německojazyčná verze časopisu – Der Monat – a právě ta putovala i do různých zemí světa, aby se o české kultuře vědělo i ve světě.“

Můžete listovat, poslouchat, prohlížetNa několika panelech si návštěvníci brněnské expozice připomenou nejen základní životopisná data, ale prohlédnou si i řadu fotografií z rodinného archívu. Ty MKZ zapůjčila dcera Bohuslava Kiliana Eva Kilianová. V humanitní studovně bude k dispozici fotoalbum s názvem Rožnov 1939, dodává kurátorka Romana Macháčková. Součástí výstavního cyklu Oči Brna je bohatý doprovodný program. Ve studovně budou k nahlédnutí jednotlivé výtisky časopisů Salon, Měsíc a Der Monat. Moravská zemská knihovna také připravila přednášky věnované Bohuslavu Kilianovi.