Časopis Revolver Revue slaví 25 let své existence III.

01095830.jpeg

Kulturní časopis Revolver Revue, pokud na chvíli odhlédneme od výpravné výtvarné části, kromě beletristických textů dává velký prostor textům esejistickým. Téměř deset let zároveň s časopisem, jehož podoba přetrvala dodnes, vycházela Kritická příloha Revolver Revue, která svým rozsahem a záběrem neměla obdoby. Po třiceti číslech však zanikla. Dnes jsou kritické texty pouze součástí stávajícího časopisu. Nad Kritickou přílohou i nad úrovní současné české kritiky obecně se tentokrát v rozhovoru s Ivanou Myškovou zamýšlí redaktor "revolverky", autor řady kritických esejí, které v roce 2007 vyšly ve svazku Vyložené knihy, Marek Vajchr.