Budoucnost České filharmonie očima jejího generálního ředitele Davida Marečka

4. leden 2017
03046804.jpeg

Česká filharmonie vstoupila do roku 2017 se staronovým vedením. Ve funkci generálního ředitele setrvá až do roku 2022 David Mareček, smlouvu s Českou filharmonií na dalších šest let podepsal 1. ledna také její současný šéfdirigent a umělecký ředitel Jiří Bělohlávek.

Budoucí plány České filharmonie lze podle Davida Marečka rozdělit do dvou kategorií, na české a na zahraniční: „Ty české plány jsou do jisté míry ovlivněny nahrávacími projekty Jiřího Bělohlávka. To je jednak komplet symfonií Bohuslava Martinů, který dotáčíme na CD a zároveň vytváříme nový cyklus televizní. Dále je to kompletní dílo Josefa Suka, které nahráváme, pak stěžejní díla Leoše Janáčka a budeme pochopitelně točit i Dvořáka. Už je natočena Stabat Mater, bude se točit Requiem a další jeho díla. Tyhle všechny skladby se pak objeví i v pražských koncertních sezónách. V cizině ten repertoár bude pochopitelně širší, byť jsme pořadateli většinou žádáni o českou hudbu, ale hrajeme i Mozarta, Brahmse nebo Čajkovského.“

Česká filharmonie jako příspěvková organizace Ministerstva kultury v roce 2016 hospodařila s rozpočtem zhruba 317 milionů korun, přičemž státní podpora tvořila zhruba padesát procent. Na svoji další etapu v čele České filharmonie David Mareček požadoval navýšení státního příspěvku na zájezdy, vzdělávací programy a další aktivity. První navýšení Českou filharmonii čeká už letos a investiční peníze ve výši zhruba 20 milionů použije na projekt Digitální koncertní síně, která by měla být v provozu od druhé poloviny roku 2018.

03774941.jpeg

Prostředky budou použity na kamery a zařízení potřebná k jejímu provozu. „Je to projekt, který je zatím v plenkách, protože v nejbližších dvou letech se chystají právě investice, které vůbec mají připravit půdu pro to, aby Digitální koncertní síň mohla vzniknout. Jejím modelem je projekt Berlínské filharmonie, který už řadu let úspěšně funguje. Ale to, co chceme udělat my, je trošku jiné. Berlínská filharmonie přenáší svoje koncerty po internetu. My jsme náš projekt koncipovali primárně jako edukační. Vzdělávací aktivity České filharmonie se v posledních letech významně rozrostly a už neuspokojíme poptávku škol nebo rodičů a dětí. Takže jsme se rozhodli, že bychom mohli takhle přenášet koncerty do škol, ale nejen koncerty, ale i vzdělávací programy, a mohli se tak stát organickou součástí hudební výchovy na základních a středních školách,“ uvedl David Mareček.

Čtěte také: Jiří Bělohlávek diriguje New York Philharmonic

K budoucí profilaci orchestru dodal: „Každý má svoji cestu a ta naše je v tom dobrém smyslu slova konzervativní. Myslím si, že to našemu orchestru přísluší. Měli bychom mít ale do budoucna jasnější koncepci jak pracovat s nejnovější hudbou, to znamená skladatelské soutěže, objednávky nových skladeb, zahraniční díla. V tom rezervu vidím. Připravíme koncept, který ohlásíme zhruba za rok.“