Botanická zahrada s geniem loci. Učil zde Albert Einstein, část skleníků vybombardovali spojenci

Botanická zahrada s geniem loci: Záchrana domácích rostlin a biotopů pro příští generace

Zahrada je primárně určena pro vysokoškolskou výuku, slouží ale i veřejnosti, základním a středním školám a vědě. Na exkurze sem jezdí návštěvníci z celé republiky. Otevírá se i vystavovatelům. „Například výstava kaktusů se tu koná od 20. let, výstava exotického ptactva od 30. let minulého století,“ upozorňuje ředitel Ladislav Pavlata.

Nenahraditelným zázemím je pro samotnou Přírodovědeckou fakultu UK, obzvláště pro katedru botaniky, jak upozorňuje dlouholetý zaměstnanec katedry a odborný kurátor zahrady docent Lubomír Hrouda: „Je to všechno na jednom místě, jsou tu perfektní pěstební podmínky a můžeme tu studovat jak rostlinnou systematiku, tak i vzájemné vztahy mezi rostlinnými druhy.“ Z odborných studií vzešlo za posledních několik let také řada článků v impaktovaných přírodovědných časopisech.

Botanická zahrada PřF UK

Kvůli koronaviru musela v roce 2020 zahrada zrušit řadu akcí, jako tradiční výstavy orchidejí, citrusů nebo vánoční výstavu. Vylidněnosti mohla ale využít k budování nového systému zachytávání dešťové vody ze střech. Vodu chce zahrada využívat k zalévání a doplňování potůčků. Současné stavební práce v zahradě jsou největší za poslední roky.

Trend v přístupu botanických zahrad k vysazovaným rostlinám se poslední desítky let mění. Zatímco kdysi byly zahrady spíše sbírkami exotických rostlin, nyní se zaměřují na záchranu biotopů a druhů domácích, aby ty zůstaly zachovány pro další generace.

Spustit audio