Bohuslav Martinů komorní i symfonický, český i světový. Mimořádný zjev z Poličky zemřel před 61 lety

1. září 2020

Bohuslav Martinů se narodil před 130 lety a zemřel 28. srpna 1959. Dobrá příležitost provést rekognoskaci jeho celoživotního díla, které vyvrcholilo symfonickou tvorbou komponovanou pro nejlepší orchestry USA.

Obdivuhodné množství českých skladatelů uspělo v cizině. Skladby Dvořákovy, Smetanovy, Janáčkovy znějí na všech světových pódiích a naši hudebníci se dočkali uznání už za svého života. Nikdo z nich ale v cizině nezažil takový úspěch jako Martinů v Americe.

Čtěte také

Ten se hned po svém příjezdu v roce 1941 vyšvihl mezi několik málo skladatelů považovaných za absolutní špičku v USA. Jeho skladby premiérovaly nejlepší orchestry, objednávky se hrnuly. Vše ještě akceleroval vynález tzv. blueprintu, levného nototisku, který Martinů komorní skladby zpřístupnil hudebníkům celého kontinentu. 

Čeká nás sedm poledních setkání s hudbou Bohuslava Martinů a dalších skladatelů, kteří ho ovlivnili. V pondělí si připomeneme běh skladatelova života od dětství v Poličské věži, přes houslistické angažmá České filharmonii, vzdělávací pobyt v Paříži, až po útěk před nacisty do USA.

Přijetí Bohuslava Martinů u nás a v USA

Počínaje úterým vyústí každý z Poledních koncertů do jedné ze symfonií Bohuslava Martinů. Ty tvoří jasný vrchol jeho díla. Některé nesou impresionistické prvky, a tak se vrátíme i k vlivu Debussyho a Ravela. V další symfonii najdeme inspirace jazzem, proto si připomeneme Martinů Kuchyňskou revue a Jazzovou suitu. Dalším tématem je lidová hudba a samozřejmě i témata válečná. 

Čtěte také

V naší ani v okolních zemích nebylo přijetí Bohuslava Martinů tak jednoznačné, jako v USA. V 50. letech byl u nás dokonce prohlašován za buržoazního zaprodance. Ani dnes nejsou jeho orchestrální díla běžnou součástí repertoáru českých orchestrů a dirigenti, jako byl Jiří Bělohlávek, opakovaně investovali velkou energii do prosazování Martinů hudby u evropských orchestrů, nikoli vždy s úspěchem.

Obávám se, že i dnes si řada posluchačů spojuje Martinů hlavně s Otvíráním studánek, ač to není jeho nejtypičtější skladba. Po vyslechnutí téměř osmi hodin hudby Bohuslava Martinů a jemu příbuzných tvůrců si uděláme obrázek o tom, jak mnoho tomuto mimořádnému zjevu světové hudby, pocházejícímu z Poličky, ještě dlužíme.

Spustit audio

Související