Bobří pižmové vizitky

17. duben 2013
02465348.jpeg

Návštěvníky svého revíru hodnotí bobři podle sekretu pachových žláz.


Revír je pro dospělého bobra životní nutností. Jen tak se domůže trvalého zdroje potravy, získá prostory pro zbudování hnízda a může „založit rodinu“. Bobří „domácnost“ se skládá z dospělého páru žijícího v trvalém „manželství“ a jejich potomků. Mladí bobři opouštějí rodiče zhruba ve věku dvou let, kdy se vydají hledat vlastní revír. Zákonitě se dostávají do konfliktů s vlastníky revírů, kterými procházejí. Mladí přivandrovalci jsou často velmi agresivní, protože revír nutně potřebují a při jeho dobývání nemají prakticky co ztratit.


Bobři svádějí o revíry urputné boje a výjimkou nejsou ani smrtelná zranění, která si soupeři způsobí svými dlátovitými, jako břitva ostrými hlodáky. Rozhodnutí, zda zaútočit na vetřelce, který proniká „domácímu pánovi“ do hájemství jeho revíru, je pro každého bobra klíčové.
Tým norských biologů pod vedením Helgy Tinnesandové z university v Telemarku se pokusil přijít na kloub záhadě, podle čeho bobři hodnotí sílu svých protivníků.

Vědci odebírali jednotlivým bobřím samcům sekret pachových žláz, které ústí v blízkosti ocasu. Tato silně aromatická látka označovaná jako bobří pižmo nebo také castoreum se dříve hojně používala jako lék proti nejrůznějším chorobám. Dnes se uplatňuje především v kosmetice při výrobě některých parfémů. Vládcům bobřích revírů vědci nabízeli pachové značky vyrobené z výměšků jejich různě starých synů. Věk synů se pohyboval od jednoho do sedmi let.

Bobry zničený strom v parku u lednického zámku

Výsledky studie zveřejněné ve vědeckém časopise Behavioral Ecology and Sociobiology prokázaly, že bobři používají značky ze sekretu pachových žláz jako vizitku. Chemické složení výměšku se liší u domácích pánů teritoria a vandrujících vetřelců. U bobřích tuláků pátrajících po novém revíru hraje ve složení sekretu významnou roli i věk a dosažení pohlavní dospělosti.

Bobří samci věnovali jen malou pozornost pachu jednoročních synů. Ti jsou příliš malí a navíc ještě nedospěli. Pro samce proto nepředstavují žádnou konkurenci. Při konfrontaci s pachem dospělých synů stoupal zájem a narůstaly projevy agresivity se stářím původce pachové stopy. Čím starší je syn, tím zdatnějším je otci konkurent a tím vyšší je pravděpodobnost, že by mohl v boji o uchvácení otcova revíru uspět. Avízo o schopnostech vetřelce tedy přináší jeho pach.

Spustit audio
autor: Jaroslav Petr