Biblické písně Antonína Dvořáka a jejich interpreti

5. září 2021

Technicky spolupracovali Jiří Flossmann a Helena Bielanová. Připravila a uvádí Vladimíra Lukařová.

Zpívají Věra Soukupová, Marta Krásová, Jana Jonášová, Virginie Walterová, Olga Štěpánová, Dagmar Pecková, Karel Berman, Jindřich Jindrák, Eduard Haken, Peter Mikuláš, Milan Bürger, Manfred Hamm a Ivan Kusnjer. Hrají Ludovít Marcinger, František Malý, Jiří Pokorný, Ivan Moravec, Irwin Gage a Marián Lapšanský (klavír), Karel Hron, Vladimír Roubal a Martin Gotthard Schneider (varhany), Česká filharmonie, řídí Václav Neumann, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Václav Smetáček, Pražský rozhlasový orchestr, řídí Alois Klíma, a New Jersey Symphony Orchestra, řídí Zdeněk Mácal.

Použitá hudba:

Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99

2:20 1) 1. píseň - Oblak a mrákota jest vůkol Něho
Virginie Walterová, Karel Hron (varhany)

2:15 2) 1. píseň
Peter Mikuláš, Ludovít Marcinger (klavír)

2:05 3) 2. píseň - Skrýše má a pavéza má Ty jsi
Olga Štěpánová, František Malý (klavír)

2:10 4) 2. píseň
Jana Jonášová, Jiří Pokorný (klavír)

3:17 5) 3. píseň - Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou
Milan Bürger, Vladimír Roubal (varhany)

3:15 6) 3. píseň
Věra Soukupová, Ivan Moravec (klavír)

2:48 7) 4. píseň - Hospodin jest můj pastýř
Karel Berman, Česká filharmonie, Václav Neumann

2:55 8) 5. píseň - Bože! Bože! Píseň novou zpívati budu
Jindřich Jindrák, FOK, Václav Smetáček

3:18 9) 6. píseň - Slyš, ó Bože, volání mé
Marta Krásová, Pražský rozhlasový orchestr, Alois Klíma. Nahrávka z r. 1946

2:58 10) 7. píseň - Při řekách babylónských
Manfred Hemm, New Jersey Symphony Orchestra, Zdeněk Mácal

3:08 11) 7. píseň
Dagmar Pecková, Irwin Gage (klavír)

2:40 12) 8. píseň - Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
Ivan Kusnjer, Marián Lapšanský (klavír)

2:30 13) 9. píseň - Pozdvihuji očí svých k horám
Věra Soukupová, Ivan Moravec (klavír)

2:29 14) 9. píseň
Eduard Haken, Martin Gotthard Schneider (varhany)

1:48 15) 10. píseň - Zpívejte Hospodinu píseň novou
viz č. 14

autor: Vladimíra Lukařová
Spustit audio