Baťa bez bot aneb Investiční aktivity Tomáše Bati. Před 90 lety tragicky zahynul tvůrce světového obuvnického impéria

2. září 2022

Při vyslovení jména Tomáš Baťa (1876–1932) většině z nás vytanou na mysli boty a jejich velkovýroba, Baťův Zlín byl v polovině 20. století bez nadsázky hospodářským a sociálním fenoménem.

Připravil: Petr Slinták
Natočeno: Ostravské studio Českého rozhlasu v roce 2022

Na začátku 30. let minulého století koncern Baťa však již zdaleka nebyl pouze obuvnickou továrnou. Baťovci se prosazovali v příbuzných oborech gumárenských, byli činní v dopravních projektech a dnešní terminologií by se dali označit též za šikovné developery. I díky tomuto širokému a především funkčnímu podnikatelskému základu se i po tragické smrti T. Bati mohly baťovské výrobní i sociální systémy dále rozvíjet.

Na Tomášovy snahy navázal nevlastní bratr Jan Antonín (1898–1965) se spolupracovníky. Zapomínat by se nemělo především na Dominika Čiperu a Hugo Vavrečku. Základ úspěchu firmy byl přitom dán ještě za života Tomáše Bati, který ve svých úvahách promýšlel řadu mezioborových problémů a výzev, od vzdělání a výzkumu až po zdravotní péči ve městě, jež se za jeho starostování rozrůstalo nevídaným tempem.

Kolážová pohlednici firmy Baťa. Na portrétu Tomáš Baťa

Mezi zjevnými talenty Tomáše Bati vedle novátorství vynikaly komunikativnost a „čich na lidi“.  Dobrou personální politikou dokázal zakladatel firmy přilákat do Zlína řadu schopných jedinců z celého Československa. Tak byl na východní Moravě položen základ pro rozvoj mnoha oborů, nejen obuvnictví a gumárenství, ale též výroby strojů, letectví, stavebnictví, polygrafie, designu, filmové tvorby, propagace atd. 

Výlety s Vltavou se baťovské dědictví snaží alespoň částečně přiblížit, námětem reportáží se staly jednotlivé baťovské projekty přesahující ševcovský základ firmy Baťa. S rozhlasovým mikrofonem budeme pátrat po místech nedostavěné dálnice, postojíme u zaniklého přístaviště, nahlédneme do kdysi nejvyšší budovy ve střední Evropě, projdeme se jedinečnou obytnou čtvrtí a navštívíme proslulý filmový ateliér. Snad poté uznáme, že jméno Baťa skutečně neznamená jen boty.

autor: Pert Slinták
Spustit audio

Související