Barokní socha v krajině

27. duben 2011

Národní památkový ústav zařadil na druhé čtvrtletí letošního roku do svého mediálního plánu téma „Barokní socha v krajině“.

Jeho součástí je na jedné straně nová stejnojmenná webová prezentace a na straně druhé řada přednášek, prohlídek, exkurzí a vycházek s výkladem.

Proč si Národní památkový ústav tentokrát zvolil právě téma „Barokní socha v krajině“, se Karel Oujezdský na ústředním pracovišti ústavu zeptal náměstkyně pro památkovou péči ing. arch. Věry Kučové. Poté si k mikrofonu pozval také Kateřinu Adamcovou z oddělení restaurování ústředního pracoviště Národního památkového ústavu v Praze.

Spustit audio