Arcimboldův Rudolf II. Díky nové metodě restaurování zachránil chemik z Čech švédskou královskou galerii

14. květen 2022

Nová metoda v restaurování, používaná akademickým malířem Františkem Makešem, zachránila švédskou královskou galerii a obrazy na zámku Skokloster. S Janou Davidovou-Kracíkovou, která pořad Arcimboldův Rudolf II. připravila, se seznámíme s historií uměleckých děl shromážděných na zámku, který pro svoji válečnou kořist z doby třicetileté války nechal postavit Carl Gustav Wrangel.

Český malíř, restaurátor a chemik František Makeš se narodil roku 1931 ve Zlíně. Absolvoval pražskou Akademii výtvarných umění a také tříleté speciální studium restaurátorství. Podílel se na restaurování maleb Obrazárny Pražského hradu, nebo vytvářel kopii obrazu Svatý Jeroným Mistra Theodorika pro Národní galerii.

Původem český malíř a biochemik František Makeš

V roce 1969 odjel na pozvání ministerstva kultury Švédského království pomoci odstranit plísně ze sbírek tamní královské galerie a muzea, především na zámku Skokloster. „Královský institut napsal do Prahy na ministerstvo kultury žádost,“ objasňuje František Makeš okolnosti svého „přesídlení“ do Švédska, „že se musí dohodnuté podmínky dodržet. Odpověď jsem dostal já, že jsem emigrantem.“ Příštích 25 let se tak stal hlavním konzervátorem a restaurátorem švédských královských sbírek.

autor: DAV
Spustit audio