Archeologie pravěkých Čech

23. únor 2009

Archeologický ústav Akademie věd připravil dosud nejrozsáhlejší dílo o pravěku v českých zemích. Soubor osmi knih shrnuje současné poznatky o jednotlivých obdobích pravěku, podrobně seznamuje čtenáře s nejvýznamnějšími nalezišti a nálezy, ukazuje chronologické postavení jednotlivých archeologických kultura jejich fází, pojednává o výrobních činnostech, rituálních aktivitách atd. Na osmi dílech spolupracovalo 49 odborníků, a to jak z Archeologického ústavu, tak z dalších vědeckých institucí a oborů, zejména přírodovědných. Podrobnosti připravila Jana Olivová.

autor: Jana Olivová
Spustit audio