Archeologický výzkum v Bojné na Slovensku

02621163.jpeg

Už více než pět let probíhá archeologický výzkum na hradišti Bojná na Slovensku, který přináší nové poznatky o osídlení tohoto kraje nejen v období raného středověku, ale i v pravěku.

Přes celé hradiště vede cesta, která v minulosti patřila k důležitým obchodním trasám. Bohatý nálezový soubor se rozšířil o velký počet drobných předmětů a kousků keramiky.

Mezi významné nálezy patří ozdobné kování i různé zemědělské nástroje a pochvy na meče. Nedaleko od opevnění bylo identifikováno několik mohyl.