Antonin Artaud, poslední z prokletých. Výročí 70 let od smrti francouzského básníka a divadelníka

Antonin Artaud byl jednou z nejvýznačnějších postav francouzského kulturního dění v meziválečném období

Byl jednou z nejvýznačnějších postav francouzského kulturního dění v meziválečném období. V průběhu tří dekád výrazně zasáhl snad do všech sfér uměleckého snažení.

Většího zájmu veřejnosti se však Antonin Artaud dočkal až pár let před smrtí.

Jeho rané období, kdy se věnoval především poezii, bylo spojeno se surrealistickou skupinou. Jako řada dalších výrazných individualit, která tímto hnutím prošla, se Artaud později od skupiny a jejích ideových východisek odvrátil. Přesto na něj kolegové ze surrealistického hnutí vždy vzpomínali jako na nesmírně invenčního jedince, který byl pro společnou věc ochoten obětovat veškeré prostředky. Aktivní byl především ve věci vydávání časopisu La Révolution surréaliste.

Artaud – autorský projekt Davida Jařaba v Činoherním studiu

02334868.jpeg

Činoherní studio v Ústí nad Labem oslavilo leto jubilejní 40. sezónu a na její závěr uvádí 15. června premiéru s názvem ARTAUD.

Pro velkou část kulturní veřejnosti byl Artuad především jednou z nejdůležitějších osobností divadla a jeho teoretického uchopení. Divadlo Alfréda Jarryho a později Divadlo krutosti, spojené se stejnojmenným manifestem, se ve své době uznání nedočkalo, dnes jsou však texty o moderním pojetí divadla přímo prošpikovány odkazy na Artaudovy vize.

Poslední výraznou tvář Antonina Artuada ilustruje podtitul knihy, kterou o něm napsal divadelní vědec Jan Kopecký, Poslední z prokletých. Artaudův život vskutku splňuje archetypální představy o prokletém básníkovi smýkaném na pomezí šílenství a geniality. I proto se zdá v dnešní době hledání autentického Artauda nelehké. Jeho mýtus pomáhali spoluutvářet přední osobnosti francouzského kulturního života 30. až 50. let minulého století. V rozhovorech či memoárech ho zmiňovali Georges Bataille, Philippe Soupault, André Breton, či Anaïs Ninová.

V českém prostředí se jeho dílo dočkalo větší pozornosti až v závěru 80. let. Tehdy připravil teatrolog Jan Kopecký za přispění Ladislava Šerého dvoudílný výbor z Artaudova díla pod názvem Divadlo Antonina Artauda. Na přelomu tisíciletí pak vychází v překladu Ladislava Šerého i výbory z Artaudovy tvorby básnické, filozofické a esejistické.

autor:Petr Šmíd