Angelika Möser: Schönberg je sám o sobě univerzum, na jeho odkazu může pracovat spousta muzikologů

20. říjen 2017

Mozaika Vám přináší rozhovor s ředitelkou Arnold Schönberg Centra ve Vídni, v jehož prostorách se před několika dny uskutečnilo každoroční vědecké symposium.

Ve dnech 12. až 14. října 2017 proběhlo v prostorách Arnold Schönberg Centra ve Vídni každoroční vědecké symposium, které zahájil slavnostní koncert z děl Igora Stravinského, Arnolda Schönberga a Clauda Debussyho. Ředitelky centra Angeliky Möser se na podrobnosti k symposiu zeptala spolupracovnice Mozaiky Lenka Nota.

Paní Möser, co bylo hlavní téma letošního mezinárodního symposia? Jedná se o nějakou tematickou řadu?

V minulých letech jsme pořádali několik symposií, která měla určitý tematický rámec. Před čtyřmi lety jsme se ale rozhodli vypisovat volná témata. To znamená, že muzikologové z celého světa se mohou přihlásit se svými příspěvky k schönbergovskému výzkumu, které tak mohou přicházet z různých oblastí. Letos jsme přesto měli v rámci volného tématu jedno zaměření, a sice provozovací praxi druhé vídeňské školy. Čtyři z přednášek, tedy jedna třetina byla tomuto tématu věnována.

Česká filharmonie zahájila novou sezonu. Taktovky se ujal Jakub Hrůša

Jakub Hrůša

Česká filharmonie ve čtvrtek večer zahájila 122. koncertní sezonu. Dirigentem slavnostního večera byl hlavní hostující dirigent Jakub Hrůša.

Jak často symposium pořádáte?

Jedenkrát ročně, vždy na začátku října společně s Univerzitou pro hudbu a dramatická umění ve Vídni, v rámci které existuje Vědecké centrum Arnolda Schönberga a druhé vídeňské školy. Přibližně koncem listopadu zveřejňujeme na našich stránkách Call for papers, který je otevřený do konce března. Vědci se tak během těchto pár měsíců mohou přihlásit se svými příspěvky, my z nich potom sestavíme náš program. Průměrně obdržíme každý rok kolem třiceti až čtyřiceti návrhů. Z toho je vidět, jak rozšířené je schönbergovské bádání a to z různých úhlů, ať už se jedná o přijetí jeho hudby v té které zemi, nebo o nějakou zcela speciální skladbu či kompoziční techniky, nebo např. tematika Schönberg a židovství, Schönberg a náboženství. Jde zkrátka o řadu rozdílných aspektů. Snažíme se z příspěvků sestavit zajímavý program, případně přizvat ke spolupráci vědce, kteří už v našem centru pracovali. Jde nám tedy i o vytvoření určité kontinuity.

Chodí na přednášky a na vaše koncerty také tzv. neodborná veřejnost, normální lidé?

V první linii počítáme s účastí především vědců. Ale přijít může kdokoliv, přednášky i koncerty jsou veřejnosti přístupné a vstup je zdarma. V úvodní den symposia zařazujeme jednu všeobecnou přednášku, na kterou navazuje koncert, takže v tento den je pochopitelně návštěvnost vyšší a přijde i tzv. normální publikum, které se o hudbu zajímá. V případě kongresu nebo symposia jde většinou o vědce, studenty a mladé muzikology. Přednášky jsou různorodé, některé osloví širší veřejnost, na druhé straně jsou některé z nich velmi odborně zaměřené, jsou často už na takové úrovni, že je mnohdy těžké jim porozumět, pokud se člověk touto tematikou intenzivně nezabývá. Celé sympozium přenášíme na našem webovém rádiu, takže jej mohou poslouchat vědci a zájemci po celém světě. Přenos je k dispozici na našich webových stránkách vždy dva týdny po skončení sympozia.

Rozhovor se Semjonem Byčkovem, novým šéfdirigentem České filharmonie

03555063.jpeg

Ředitel České filharmonie David Mareček podepsal v pražském Rudolfinu za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana  pětiletou smlouvu s novým šéfdirigentem Semjonem Byčkovem.

Jde tedy o vaše vlastní rádio, o vysílání Arnold Schönberg centra?

Ano. Je to naše vlastní rádio, vysílání, které běží v určitých smyčkách s hudbou Arnolda Schönberga, přenášíme také koncerty z našeho koncertního sálu a také sympozium. Mimo to vychází vždy o rok později náš žurnál – Journal of Arnold Schönberg Centre - který obsahuje v psané, vypracované formě všechny příspěvky a přednášky posledního sympozia. Je to už naše pravidelná řada.

Je možné si příspěvky a přednášky přečíst i na vašich webových stránkách?

Ne. To neděláme. Buďto jsou k dispozici v žurnálu ve formě knihy, kde jsou upraveny pro tištěnou formu. Jedná se tedy o skutečnou publikaci.

Jak dlouho spolupracujete s Vědeckým centrem Arnolda Schöberga při vídeňské univerzitě?

Centrum Arnolda Schönberga bylo založeno v roce 1998 a od té doby spolupracujeme s Vědeckým centrem Arnolda Schönberga a Druhé vídeňské školy. Jsme provázáni i co se týče organizace sympozia.

Concept Art Orchestra čeká nabitý podzim. Pozve i Eda Partyku

Concept Art Orchestra

Big band Concept Art Orchestra vedený Štěpánkou Balcarovou čekají do konce roku tři rozličné projekty. Spolupráce s Graz Composer's Orchestra, provedení nových kompozic vzešlých ze Skladatelské soutěže Karla Krautgartnera a vánoční koncert s Danem Bártou.

Kdo vybírá kandidáty pro symposium?

Po uzavření Call for papers se společně sejdeme s prof. Urbankem z vědeckého centra a s našimi muzikology Therese Muxeneder a Eike Fessem, já jsem taky u toho. Snažíme se vybrat přednášky, které jsou tematicky zajímavé, které přináší nové aspekty, určité styčné body, ať v případě, kdy vypisujeme konkrétní téma, nebo kdy je téma symposia otevřené. Jde nám také o geografickou rozmanitost - přijíždějí k nám vědci ze Spojených států amerických, z Německa, Rakouska, Švýcarska. Podporujeme samozřejmě naše vlastní rakouské vědce, archiváře, kteří jsou nějak s naším centrem spojeni. Jde nám zkrátka o rozmanitost.

Účastnil se někdy vašeho symposia někdo z Čech? Existuje v Čechách nějaký specialista na Schönberga?

Na to nemohu tak rychle odpovědět, protože působím v centru teprve druhým rokem a nemám dlouhodobější přehled. S jistotou vím, že v posledních dvou letech tu z Čech nebyl nikdo. Samozřejmě jsou u nás vítáni. Přednášky probíhají v němčině nebo v angličtině. To jsou oficiální jazyky našich symposií. Stačí se podívat na naše stránky na Call for papers a poslat nabídku. Jsem si jistá, že v Čechách existuje řada Schönbergových žáků, následovníků nebo směrů, což by pro nás určitě bylo zajímavé.

Co je cílem symposia?

Jde nám o to ukázat určité základní místo v schönbergovském bádání na pozadí současnosti, jakým směrem se vyvíjí, jaká témata je ještě třeba zpracovat, často se v diskuzích po přednáškách otevírají nové směry. Je to taková sonda do aktuálního stavu schönbergovského výzkumu, který nebude hned tak uzavřen. Schönberg je jednoduše universum sám o sobě a je tam toho tolik, že na jeho odkazu může pracovat spousta muzikologů.

Součástí letošního symposia byl i na webu uveřejněný Kviz Arnolda Schönberga. Jak to dopadlo?

Bylo to velmi zajímavé. Zúčastnilo se ho 140 lidí, dvě třetiny z anglicky mluvících zemí a třetina z německy mluvících zemí. Kvíz jsme na webu uveřejnili v těchto dvou řečech. Kvóta správných odpovědí se usadila na 34 % v průměru, což je popravdě méně, než jsme očekávali. Za výběrem otázek je hodně rešeršní práce, nebylo to jednoduché otázky vymyslet a odpovědět na ně. Máme přesto jednoho vítěze, který dosáhl na sto bodů.

Spustit audio