Andrzej Mularczyk: Happening aneb noční komedie s kočárem v pozadí

02486010.jpeg

Jak je těžké přijímat živé i zemřelé hrdiny, když nás svým životem a natož po smrti trvale zahanbují a vystavují jednoznačně kritické konfrontaci, o tom s ironií pojednává hra polského autora, světově proslulého zejména scénářem k Wajdově filmu Katyň.

Významný polský básník se vrací natrvalo z emigrace domů ale v rakvi. Zatímco státní ceremoniář podstupuje dlouhou noční cestu v pohřebním kočáře, aby připravil trasu pohřebního průvodu, připravují média senzační reportáž. Politici se pak dohadují, jaké místo básníkovi k poslednímu odpočinku náleží. Byl sice uznávaným a milovaným umělcem, ale svým životem a statečnými postoji zároveň zahanbuje všechny dnešní politické, umělecké i církevní celebrity. Mularczykova hra Happening aneb noční komedie s kočárem v pozadí ironicky naráží na téma společné všem postkomunistickým zemím – totiž na rozpačité přijetí významných představitelů emigrace provázející často i očerňující kampaně.

Premiéru rozhlasové hry Andrzeje Mularczyka Happening aneb noční komedie s kočárem v pozadí vysíláme na Českém rozhlase 3 - Vltava v úterý 23. října 2012 v 21.30. Po odvysílání najdete inscenaci k poslechu po dobu jednoho týdne na stránce Hry a literatura ve streamu.

Andrzej Mularczyk je ve svém rodném Polsku znám jako publicista, prozaik, scénárista i dramatik. Dominantu v jeho bohaté tvorbě však přece jen představují rozhlasové hry, které svou kvalitou a významem (v překladech do nejrůznějších jazyků) už dávno překračují hranice autorovy vlasti. Ostatně posluchači Českého rozhlasu měli příležitost setkat se s jeho tvorbou již několikrát. Jako příklad připomeňme uvedení jeho hry Z hloubky vod, za níž obdržel v roce 1989 první cenu na mezinárodním festivalu Prix Italia. Jen málokterému autorovi se také podaří, aby cenu tohoto prestižního festivalu získal i podruhé. Mularczykovi se to podařilo, když v roce 1989 získal další Prix Italia za hru Cirkus odjel, lvi zůstali.

V překladu Petra Balajky hru nastudoval režisér Vlado Rusko ve spolupráci s mistrem zvuku Milanem Křivohlavým. V inscenaci uslyšíte Jiřího Lábuse, Michala Pavlatu, Janu Strykovou, Jana Vlasáka, Františka Němce, Jiřího Štěpničku, Simonu Postlerovou, Vladimíra Brabce a další známé české herce.