Americké skladby Antonína Dvořáka

O hudbě, kterou komponoval Antonín Dvořák během svých amerických pobytů v letech 1892 až 1895.

Pro Antonína Dvořáka, stejně jako později pro Bohuslava Martinů, byl pobyt ve Spojených státech amerických důležitou životní etapou. Skladatele ovšem dělilo půlstoletí a za tu dobu se mnohé změnilo. Dvořák jel skutečně do Nového světa, v době, kdy Američané ještě hledali svou kulturní identitu, a měl jim jako renomovaná osobnost pedagogickým působením i kompoziční činností v jejich úsilí o emancipaci pomoci. Martinů cestoval do Ameriky za druhé světové války jako mnoho dalších evropských intelektuálů a umělců z nacisty ovládané Evropy - nejen aby si udržel tvůrčí svobodu, ale aby zachránil holý život.

Čtěte také: Antonín Dvořák na webu Klasika

Američané v té době už svou totožnost nalezenu měli. Do světové kultury přispěli zejména jazzem. Na evropské kořeny nicméně nezapomínali a v mnohém ještě stále, tak jako za Antonína Dvořáka, na ně spoléhali. V tomto kontextu stanice Vltava po třech červencových pondělních večerech, kdy zařadila do pořadu Koncertní sezona "americké" skladby Bohuslava Martinů, pro srpnové pořady Koncertní sezona vybírá "americké" skladby Antonína Dvořáka.

První srpnový večer to jsou nejen vynikající komorní kompozice - Smyčcový kvartet F dur zvaný Americký a Smyčcový kvintet Es dur, ale také vokální díla, jimiž se Dvořák prezentoval na počátku prvního z pobytů v roce 1892, kdy se slavilo kulaté jubileum objevení Ameriky - kantáty Te Deum a Americký prapor. V dalších pořadech pak přijdou na řadu velmi "česky" znějící Suita A dur, rozkošná Sonatina pro housle a klavír, jedinečně koncipované Biblické písně i dvě nejslavnější skladby tohoto tvůrčího období a asi i celé Dvořákovy tvorby - Violoncellový koncert h moll a Novosvětská symfonie. Stejně jako v případě Bohuslava Martinů, i Dvořákova hudba bude znít v zajímavých a unikátních koncertních záznamech.