Alois Jirásek: Na dvoře vévodském

Alois Jirásek

Online do 10. srpna 2013, do 18:30 hodin.

Čtrnáctidílnou dialogizovanou četbu na pokračování z klasického díla české literatury připravil v roce 1997 Jaroslav Pour. V režii Petra Adlera účinkuje řada vynikajících herců.

Román ze života na náchodském zámku a panství se odehrává v roce 1799 za vévody Petra Kuronského. Obraz doby raného osvícenství, kdy do lidových vrstev počaly pronikat nové, svobodnější myšlenkové proudy, jež vyvolala francouzská revoluce.