Alois Jirásek: Na dvoře vévodském

Na náchodský zámek přijíždí vévoda Petr Kuronský s manželkou Annou Karolinou Dorotou a dcerami: Marií, Kateřinou, Johanou a Dorou. Učitelem princezen je jistý Arnoldi. Pro svoje vystupování a svůj vzhled je oblíbený, zvláště u vévodkyně a Johany, která je do něj zamilovaná. Arnoldi je ale ve skutečnosti vychytralý podvodník toužící po moci a bohatství.

V novele Na dvoře vévodském zpracovává Alois Jirásek období na konci 18. a na začátku 19. století, kdy se panství ujímá rod, jenž později významně zasáhne do evropských událostí v době napoleonských válek . Vévodovu dceru Kateřinu Vilemínu vévodkyni Zaháňskou známe z Babičky Boženy Němcové, kde ovšem, jako ostatně ani u Aloise Jiráska, nejde o politiku. Jiráskův příběh se více než k evropskému panstvu, shodou okolností usazenému ve východních Čechách, přiklání k drobnému lidu z autorova rodného kraje.

Spustit audio

Více z pořadu