Alexandr Kliment: Praporky

02636930.jpeg

Povídka ze sbírky Hodinky s vodotryskem. V režii Dimitrije Dudíka účinkuje Josef Somr.

Spisovatel Alexandr Kliment (narozen 30. ledna 1929 v Turnově) maturoval v roce 1948 na reálném gymnasiu v Praze, studoval filosofii a hudební vědu na Filosofické fakultě University Karlovy a dramaturgii na Divadelní akademii múzických umění. Studia nedokončil.

Pracoval jako redaktor ve Státním pedagogickém nakladatelství (od roku 1953) a v letech 1960–1963 v nakladatelství Československý spisovatel, do začátku 70. let byl dramaturgem Československého filmu. Od té doby působil jako spisovatel ve svobodném povolání, ačkoliv v letech 1970-1989 mohl publikovat pouze v zahraničí.

Z Klimentova rozsáhlého prozaického díla uvedla literární redakce Českého rozhlasu v roce 1990 povídku Černá nit, četbu na pokračování z románů Nuda v Čechách (1993), Šťastný život (1995), v roce 1994 Schůzky s literaturou nazvané Vlil se do mě prostor a několik povídek z knihy Hodinky s vodotryskem.


Účinkuje: Josef Somr

Autor: Alexandr KlimentRežisér: Dimitrij Dudík

Spustit audio
autor: Tvůrčí skupina literárně-dramatické tvorby