Alena Ježková: Člověk by se měl vydávat za něčím větším, než je sám

13. červen 2018

Publicistka, spisovatelka, dnes už také nakladatelka Alena Ježková je vyznavačkou permanentního a všestranného tvůrčího i občanského nasazení, zároveň se však tato bytostná životní optimistka coby novodobá poutnice vydává do ticha a osamění.

Ve své literární tvorbě se nejprve zaměřila na dětské čtenáře. Řada jejích z titulů plnila popularizační funkci, zvláště ve vztahu k historii našich zemí a jejím dominantním postavám (např. Staré pověsti české a moravské, Příběhy českých knížat a králů, České nebe), nepochybným autorčiným vkladem do knižní produkce pro školáky je pak trvalá pozornost věnovaná pražským reáliím (mj. Praha, babka měst, Prahou kráčí lev). Dokázala zároveň odvážně sáhnout i po nelehkých a dosud nezpracovávaných tématech. Odbornou i čtenářskou veřejností kladně přijímaný titul Dračí polévka (mezinárodní ocenění White Raven 2012) líčí život vietnamské komunity očima jejích nejmladších členů, již zcela adaptovaných v našem prostředí.

Fotografie Aleny Ježkové

Je vehementní propagátorkou dětského čtenářství, působí jako ambasadorka charitativního projektu Čtení pomáhá.

Z autorčiny široké erudice a trvalého zaujetí zejména historickou tematikou se zrodil také (prozatím) dvojdílný knižní projekt Tichá srdce. Obě publikace připomínají impozantní dějiny církevních řádů v našich zemích, ale zároveň také představují dnešní život uvnitř klášterů prostřednictvím sugestivních rozhovorů s jejich současnými obyvateli, řeholníky a sestrami.

Myšlenka napsat něco takového se zrodila z mé zdravé naštvanosti. Pohnutá historie řádů i církve jako takové byla po čtyřicet let komunistické totality zamlčována.

Fotografie Aleny Ježkové

Do povědomí veřejnosti však Alena Ježková vstoupila také v několika dalších souvislostech: mimo jiné jako agilní členka zastupitelstva Prahy 1, ale také jako razantní podporovatelka a mluvčí prezidentského kandidáta Pavla Fischera. Jako Protiváhou aktivního společenského a občanského nasazení jsou její „výpravy za tichem“ a „sebou samým“: navštívila Tibet a Nepál, čtyřikrát absolvovala poutní cestu do Santiaga de Compostela. V současnosti dokončuje knihu Poutnice - Tři cesty do Santiaga. Netradiční vyprávění doprovodí autorčiny fotografie. Kniha vyjde na podzim letošního roku.

Člověk by se měl vydávat za něčím, co je mu vzácné – to je podstata poutnictví. Pro mě je tím vzácným ticho a klid, všechno, co je pusté, tiché a klidné mě zvláštním způsobem přitahuje.

autor: Václav Flegl