Ad libitum: Schůzka na pražském hřbitově

03329337.jpeg

Ve věku 84 let zemřel italský filozof, estetik a spisovatel Umberto Eco, představitel postmoderny a sémiotik orientující se v labyrintu krásy i ošklivosti. Uznání a respekt si zasloužil jak svým teoretickým dílem, pedagogickou činností, tak svými romány.

Ve vltavské řadě Ad libitum jsme u příležitosti úmrtí Umberta Eca zařadili reprízu pořadu Mileny M. Marešové Schůzka na pražském hřbitově. On-line do v neděle 28. února 2016.


Nejúspěšnější z Ekových děl je nepochybně detektivní příběh o hledání tajemného druhého dílu Aristotelovy Poetiky, Jméno růže. Pozornost ale zaslouží i další, například Foucaultovo kyvadlo, Ostrov včerejšího dne nebo poslední z nich, Nulté číslo, které před nedávnem vyšlo v českém překladu Anežky Charvátové.

„Antikrist se může zrodit i ze soucitu, z nadměrné lásky k Bohu nebo k pravdě, jako se kacíř rodí ze světce a člověk posedlý z proroka. Obávej se, Adsone, proroků a těch, kdož jsou ochotní zemřít za pravdu, protože obvykle nechají spoustu jiných lidí zemřít s sebou, často před sebou a občas místo sebe.“ Vilém z Baskervillu v románu Jméno růže.

V Česku je „kmenovým nakladatelstvím“ Ekových románů, publicistických statí, obrazových i odborných studií Argo a „dvorním překladatelem“ především a převážně Jiří Pelán, který také připravil k vydání román mající blízký vztah k tuzemské metropoli. V Pražském hřbitově, jak byla kniha nazvána, se příběh s detektivní zápletkou prolíná s literaturou faktu a reálné okolnosti s mýty a spekulativními teoriemi. Z nakladatelské anonce: "Ve svém bytě v nevábné pařížské čtvrti se v březnu 1897 probouzí starší muž a snaží se rozpomenout, kdo vlastně je. Metodou doktora Freuda, se kterým párkrát pojedl, si začíná vybavovat vlastní minulost italského a později francouzského policejního konfidenta, autora fiktivního konspiračního plánu, který pak v rukou jiných začal žít vlastním životem. Téměř všechny postavy (např. Alexandre Dumas) jsou historické, neméně skutečný je i hrdinou sepsaný pamflet."

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a literatura