Abu l-Hasan ´Alí ibn al Husain al-Mas´údí: Rýžoviště zlata a doly drahokamů (5 částí)

02101586.jpeg

Rýžoviště zlata a doly drahokamů – je symbolický název díla. Autor jím chtěl naznačit, že poskytuje vzácná, užitečná fakta, opravdový poklad pro čtenáře. A skutečně se al-Mas´údí slibu nezpronevěřuje, jeho kniha je opravdu dolem nepřeberného množství informací z celé řady vědních oborů. Rozsah autorových zájmů je udivující. Se stejnou pozorností shromažďoval zprávy o možnosti mláděte nosorožce setrvat v lůně matky devět let, jako zveřejňuje podrobnosti o větrných mlýnech a neméně si všímá intrik a života na chalífském dvoře, což činí z textu půvabnou záležitost.

O životě al-Mas´údího máme jen skoupé informace. Narodil se v Bagdádu na konci 9.století n.l. a dostalo se mu zde zřejmě základního vzdělání běžného v islámském světě. Sotva odrostl, vydal se na cesty. Putoval přes jižní Írán do Indie, dostal se pravděpodobně až na Srí Lanku a k pobřeží jižní Číny. Procestoval oblasti u Kaspického moře a pronikl do Zakavkazí. Od roku 926 žil v Palestině a také v Basře. Nikde nenalézáme zmínku o tom, čím se živil. Byl možná obchodníkem, ale také mohl být vyzvědačem, protože si podrobně všímal hospodářské a vojenské situace zemí, které navštívil.

Titul – Rýžoviště zlata a doly drahokamů – je symbolický. Autor jím chtěl naznačit, že poskytuje cenná fakta, jimiž nabyde čtenář vzácných vědomostí. Autorův záběr je skutečně ohromující. Nepřekvapuje proto, že někdy psal až příliš chvatně, některé myšlenky předbíhají pero, témata na sebe logicky nenavazují, jeho přístup při výkladu přírodních věd, zeměpisu, náboženství a dějin je nesystematický, často provázený anekdotickými příběhy a poezií... ale snad proto tento text čtenáře okouzluje a baví. Pestrost a mnohostrannost látky nabízí podrobný a ucelený přehled erudice muslimského vzdělance 10. století a zároveň se před námi rýsuje živý a plastický obraz celé společnosti tohoto období.

Z překladu Ivana Hrbka připravila Vladimíra Bezdíčková. V režii Jana Tůmy účinkuje Ivan Řezáč.