A v zemi té počato bylo toužení srdce mého … aneb O těch, co museli odejít

02295469.jpeg

Páteční večer 1. dubna na stanici Český rozhlas 3 – Vltava je věnován pozoruhodné osobnosti našich národních dějin, která svým dílem zasáhla do kulturní historie celé Evropy. Rozhlasová kompozice s názvem „A v zemi té počato bylo toužení srdce mého, aneb o těch, co museli odejít“ se vrací do pohnutých časů 17.století, kdy evropský kontinent decimovala třicetiletá válka, krvavé selské rebelie, místní náboženské konflikty. A v těchto neradostných souvislostech vzniklo 135 děl moravského exulanta, hluboce věřícího člověka, „učitele národů“ Jana Amose Komenského.

Na rozdíl od desetitisíců dalších Čechů, Moravanů a Slezanů, kteří byli nuceni na základě Obnoveného zřízení zemského opustit své domovy a jejichž stopy se v plynoucím čase neúprosně ztrácejí, stopa Komenského je čitelná až do dnešní doby a v některých aspektech je možné říct, že naši dobu daleko přesahuje.

Impulsem k dvouhodinové rozhlasové mozaice se stalo nejenom Komenského dílo, jeho korespondence, jeho překlady žalmů – uslyšíte je v podání Josefa Somra, Pavla Rímského, Ivana Řezáče - ale také dobové kontexty, ve kterých se odvíjel jeho životní osud a rozmlouvání s významným českým fotografem Jiřím Všetečkou, který se dílem Jana Amose Komenského nechal inspirovat k vytvoření dvou fotografických knih Labyrint a Všenáprava.

Pořad „A v zemi té počato bylo toužení srdce mého, aneb o těch, co museli odejít“, který na stanici Český rozhlas 3 – Vltava vysíláme 1.dubna v 20:00 hodin, připravil a uvádí Jan Tůma.