5. mezinárodní trienále grafiky Praha 2007 / TRANSFERY

9. říjen 2007

Na Staroměstské radnici v Praze zahájí 9. 10. v podvečer 5. Mezinárodní trienále grafiky Praha 2007, které nese název - TRANSFERY / vítězové mezinárodních soutěží grafiky 2004-2007. Trienále, připravené ve spolupráci s Hlavním městem Prahou, pořádá Občanské sdružení Inter - Kontakt - Grafik. Jeho ředitelku a hlavní kurátorku, historičku umění Simeonu Hoškovou, si pozval k mikrofonu Karel Oujezdský. Zeptal se jí, jaká je hlavní idea trienále grafiky a na to, jaké postavení zaujímá mezi obdobnými přehlídkami grafiky v Evropě.

Spustit audio