420. výročí narození Jana Ámose Komenského

21. březen 2012

Pro cyklus Psáno kurzívou vybíráme v těchto dnech ze spisů všestranného učence, myslitele, pedagoga, teologa, historika a dramatika Jana Ámose Komenského, od jehož narození uplyne 28. března rovných 420 let.

Pondělí 26. března 2012 v 10.00Jan Ámos Komenský: Listy chudýchJan Ámos Komenský je charakterizován v naší historii jako vychovatel a učitel národů, podle něhož už v době po třicetileté válce mnohé evropské země reformovaly své školství, zakládaly mateřské školy a organizovaly vědecké ústavy a akademie. Komenský žádal, aby vzdělání bylo otevřeno všem mladým lidem bez rozdílu. Už na počátku své mnohostranné činnosti napsal spis Listové do nebe, které vyšly již roku 1619 a patří k jeho prvotinám napsaným v českém jazyce. Komenský se zde vyslovuje především proti utiskování lidí bez majetku a chce být jejich mluvčím. Jedinou formu své obžaloby sociálních nerovností a nespravedlností vidí pak v odvolání k nejvyššímu božství. Z jeho spisu jsme vybrali První list chudých, v němž je Komenského kritika dobových sociálních poměrů vyjádřena nejúplněji. Připravil Václav Cibula. V režii Jana Tůmy účinkuje Josef Somr.

Úterý 27. března 2012 v 10.00Jan Ámos Komenský: Hrad FortúnyV úterý zazní úryvek z knihy Labyrint světa a ráj srdce, zahrnující kapitoly 23. až 25. Poutník prohlédá hrad Fortúny a nejprve přístup k němu, Poutník způsob boháčů prohlédá a Způsob rozkošných světa. Jak sám Komenský poznamenává v předmluvě nazvané „ke čtenáři“, východiskem literárního ztvárnění současné podoby světa byly jeho vlastní životní prožitky, s největší pravděpodobností zážitky a zkušenosti z jeho cesty do Anglie. Komenský k jejímu vyjádření volí odedávna známý a rozšířený literární postup alegorické skladby, tedy metodu nazírání na běžně známé životní jevy očima oproštěnými od konvenčního vnímání a hodnocení. Myšlenky obsažené ve vybraných kapitolách zhuštěně předkládá rovněž sám autor ve svých slovech „ke čtenáři“: „… že každého vůbec člověka mysl tam jde, kde a jak co nejplnějšího potěšení dojíti: a shledáno, že všickni takměř lidé z sebe vybíhajíce, v světě a věcech jeho, čím by mysl kojili a pokojili, hledají, tento v statku a zboží, onen v rozkošech a líbostech, jiný v slávě a vzáctnosti, tento opět v moudrosti a umění, jiný v veselém tovaryšství etc., a tak sumou všickni po věcech, kteréž vně jsou, v nich dobrého svého hledajíce, zevlují.“ V režii Josefa Melče účinkuje Alfred Strejček.

Středa 28. března 2012 v 10.00 Jan Ámos Komenský: O zastavování nelidskostiCyklus Psáno kurzívou nad spisy Jana Ámose Komenského pokračuje výběrem několika tezí z hlavního filozofického spisu Všeobecná porada o nápravě věcí lidských všestranného učence, myslitele, pedagoga, teologa, historika a dramatika. Komenský v nich zkoumá jevy, které vedou k deformaci vztahů mezi lidmi a zamýšlí se nad tím, co by lidé měli ve svém chování změnit. V režii Jana Tůmy účinkuje Otakar Brousek.

02256609.jpeg

Čtvrtek 29. března 2012 v 10.00 Jan Ámos Komenský: Kšaft umírající matky Jednoty bratrskéSpisem Kšaft umírající matky Jednoty bratrské se Jan Ámos Komenský loučil s vlastí a církví, když po ukončení třicetileté války skončily naděje českých exulantů na návrat do vlasti. Vyjadřuje v něm víru, že se odkazu Jednoty ujme český a moravský lid. Postava matky je symbolem Jednoty bratrské, která je odsouzena k zániku, ale matka ve své závěti odkazuje hlavní myšlenky příštím generacím. Připravil Rudolf Matys. V režii Hany Kofránkové účinkuje Věra Galatíková.

autor: jvk
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?