Vydejte se s námi na 18 kilometrů dlouhou pouť ke klášteru v Hájku u Červeného Újezda

Na poutě do Hájku vyráží pravidelně sto až sto padesát lidí, mše se konají pod širou oblohou

Stavba lorety byla v Hájku zahájena v roce 1623 na pozemku hrabat Žďárských, a to přímo v jejich oboře, která do té doby sloužila jako bažantnice. Kapli Žďárští postavili pro sochu Černé matky Boží a vysvěcena byla arcibiskupem Harrachem o dva roky později, v roce 1625. Podle doložených dokumentů se tu velice brzy začali scházet věřící, a to jak prosebníci, tak děkující, kteří sem chodili za pannou Marií na poutě. 

O několik let později byla loreta zbourána a velice rychle postavena (1630) přesnější verze loretánské stavby. „Původně stála jako osamocená budova, nyní stojí uprostřed areálu františkánského kláštera,“ upozorňuje Kateřina Pařízková. Klášter postavili asi o 30 let později než loretu.

Františkánský klášter v Hájku u Červeného Újezda

Hájecké poutě jsou vyhlášené a pravidelně na ně vyráží asi 100–150 lidí. Mše se proto konají pod širou oblohou, nikoli v loretě samotné. Od padesátých let minulého století, kdy se stal klášter sběrným místem pro mladé kleriky různých řeholí a později vojenským skladištěm, se v Hájku nezvonilo. Teprve nedávno se z lorety opět ozval zvon, který svolává poutníky na mši.

V tuto chvíli probíhá v Hájku rozsáhlá rekonstrukce. Františkáni zde sice žádní nežijí, ale jezdí sem různá společenství nebo spolky či skauti na své pobyty.

autor: Kateřina Havránková
Spustit audio

Související