3 + 1 ve skle. V železnobrodské expozici se setkává dekor i minimalismus

27. červenec 2016

Sklovotvar je název výstavy čtyř umělců pracujících se sklem - Zdeňka Lhotského, Oldřicha Plívy, Jaroslava Róny a Lucie Švitorkové. Vidět ji můžete až do poloviny října v rekonstruovaném industriálním objektu Kotelna společnosti Akcent Bohemia a.s. v areálu bývalé textilky v Železném Brodě.

Vystavují čtyři sklářští umělci: designér a malíř Zdeněk Lhotský, člen legendární skupiny Tvrdohlaví a zakladatel a umělecký ředitel dnes už světově proslulého sklářského Studia Lhotský v Pelechově. Dále sklářský výtvarník a pedagog Technické univerzity v Liberci Oldřich Plíva, malíř, kreslíř a sochař Jaroslav Róna, rovněž zakládající člen Tvrdohlavých a jako host mladá sklářská výtvarnice Lucie Švitorková.

Sklo jako exkluzivní materiál, který stojí za zpracování pro sebe samaTvar a tvarosloví skla zamýšlel kurátor výstavy Dominik Hrodek primárně představit: „Vzali jsme tvar skla a až následně k tomu jsme přidávali slova, která to mohou vyjadřovat tak, abychom byli schopni vyprávět příběh tvaru.“ Stejně rozhodná a samozřejmá byla volba zúčastněných umělců: „Spojuje je Železný Brod a velmi podobný způsob práce se sklem.“ K tomu dodává Zdeněk Lhotský mírnou polemiku: „Tentokrát jsme si my vybírali kurátora, což je, myslím, dost atypický případ. Náš úmysl vycházel z toho, že naše věci vycházejí z jedné dílny taveného skla a autorské výstavy už jsme v tomto prostoru pořádali. Teď to byl tedy kurátorský projekt.“

Výstava se koná v industriálním objektu Kotelna společnosti Akcent Bohemia v areálu bývalé textilky v Železném Brodě. Prohlédnout si ji můžete po předchozí rezervaci do 15. října. A ve vedlejší hale je k vidění soukromá expozice skleněných plastik světově proslulých českých sklářských výtvarníků Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové nazvaná Prostor pro sklo.

Oldřich Plíva je sklářský minimalista, Zdeněk Lhotský naopak zkoumá možnosti dekoru a o materiálu se vyjadřuje s velkým porozuměním: „Pro většinu z nás musí být absolutní důvod, proč to dělat ze skla. Sklo musí být nezaměnitelný materiál, protože je to záležitost dekorativní, exkluzivní, snadno člověka svede k nějaké líbivosti, takže já si například na lidech, s nimiž zde vystavuji, vážím toho, že pracují se sklem opravdově, že materiál tam není jen berličkou, aby se to líp prodávalo.“

Spustit audio