130. výročí narození Františka Květoslava Lejska, pedagoga, sbormistra, spisovatele a hanáckého popularizátora

Čehovice u Prostějova
Čehovice u Prostějova

Žili tu před námi a pracovali nezištně na „národu roli dědičné", v oboru, který nejvíce odpovídal jejich naturelu a který si předsevzali – proto stojí za to je připomínat.

Jedním z nich je František Květoslav Lejsek (1888-1955), pedagog, houslista, sbormistr, skladatel, který se narodil v Čehovicích u Prostějova coby občan Rakouska-Uherska, prožil euforii První republiky, nacistickou okupaci, chvilku naděje a následné rozčarování z vývoje politické situace po roce 1948.

Tento poučený znalec lidové písně se věnoval především sborovému zpěvu, a pěvecké sbory zakládal na všech svých pedagogických působištích a nebylo jich málo: národní školy, gymnázia, rodinná škola Vesna, zdravotní škola.

Kromě toho zakládal sbory dospělých, upravoval národní písně, psal sbory na texty Petra Bezruče, Jaroslava Vrchlického, hanáckého písmáka Ondřeje Přikryla i na své vlastní. Byl koncertním mistrem brněnského Orchestrálního sdružení, vyučoval hře na housle, publikoval.

Tento rodilý Hanák s tvrdou hlavou se nedal zviklat ani přepestrými životními peripetiemi.

Na svého tchána vzpomíná klavíristka Věra Lejsková, účinkují Petr Kubes, Ladislav Lakomý, Valentin Šindler alias stréček Křópal z Břochovan ad. Zazní skladby Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Vlastimila Lejska. Připravil a režii má Michal Bureš.